Kisah Zulkarnain dan Yakjuj Makjuj - Part 1

Adalah penting bagi umat Islam untuk mengetahui akan sejarah terbilang Iskandar Zulkarnain serta persoalan bila dan dimanakah munculnya 'makhluk perosak' Yakjuj dan Makjuj ini. Oleh itu, sumber yang saya perolehi agak panjang, jadi saya ringkaskan menjadi dua bahagian.

SIAPAKAH SEBENARNYA ZULKARNAIN?


Sebenarnya pendapat popular bahawa Zulkarnain adalah Iskandar Zulkarnain (Alexander The Great) telah dinafikan oleh ramai sarjana Islam kerana setelah di kaji latar belakang Iskandar Zulkarnain, ternyata bahawa beliau bukanlah seorang yang berperibadi mulia sebagaimana Zulkarnain yang diberitakan di dalam Al-Qur'an.


Wahab bin Munabbih berpendapat bahawa Zulkarnain adalah seorang raja Yaman bernama As-Sha'ab Zulkarnain bin Al-Harith Zu Murathid bin Amru Al-Hammal Zu Manah bin Aad Zu Syidad bin Emir bin Al-Milthat bin Saksak bin Wail bin Himyar bin Saba' bin Yusyiab bin Yi'rab bin Qahtan bin Hud a.s. bin Emir bin Syalikh bin Arfafksyad bin Sam bin Nuh a.s. Menarik juga kisah As-Sha'ab Zulkarnain ini kerana baginda ini dikatakan hidup di zaman Nabi Musa a.s. dan satu lagi perkara menarik ialah bahawa Nabi Khidir a.s. adalah menteri kanan kepada As-Sha'ab dan Khidir a.s. telah mengikuti baginda bersama-sama dalam siri pengembaraan baginda untuk menakluki negeri-negeri lain. Malah Khidir a.s. dikatakan telah menghilangkan diri selepas As-Sha'ab Zulkarnain mangkat.

Seorang lagi raja yang dikaitkan dengan Zulkarnain ialah Kaurasyh Al-Ikhmini. Pendapat ini dikemukakan oleh Abul Kalam Azad, bekas Menteri Pendidikan India. Beliau telah menyelidik sejarah Parsi kuno dan menemukan seorang raja yang terbilang sejarahnya. Kaurasyh dikenali oleh orang Greek sebagai Syrus, dan orang-orang Yahudi menggelarnya sebagai Khauras. Selain dari merupakan raja yang agung, Khaurasyh dikatakan bersifat adil, hubungan dengan rakyat jelata adalah baik, dan menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan yang mulia.


Jika mahu dicatat satu persatu berkaitan tiga raja yang dikaitkan dengan Zulkarnain dalam Al-Qur'an itu akan jadi amat panjanglah artikel ini. Memadailah untuk saya catat di sini pendapat Muhammad Khair Ramadhan Yusuf yang telah mengkaji dengan terperinci mengenai raja-raja berkaitan. Beliau berpendapat bahawa adalah lebih baik untuk tidak mengaitkan salah satu dari tiga raja ini sebagai Zulkarnain yang disebut di dalam Al-Qur'an. Adalah lebih baik bagi kita menganggap bahawa Zulkarnain yang di sebut di dalam Al-Qur'an itu sebagai seorang raja agung yang beriman, yang berperibadi mulia. Saya sendiri pun bersetuju dengan beliau, kerana pendapat-pendapat ulama berkaitan perkara tersebut adalah sekadar pendapat dan belum lagi mencapai tahap pembuktian yang benar-benar kukuh. Mungkin pada satu hari nanti ulama Islam akan menemui bukti siapakah Zulkarnain yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an. InsyaAllah.

YAKJUJ DAN MAKJUJ DARI BERBAGAI SUMBER


Dari susut perkataan Yakjuj dan Makjuj, Imam Al-Alusi, Ibnu Manzur dan Al-Hafiz Ibnu Hajar berpendapat bahawa perkataan Yakjuj dan Makjuj berasal dari bahasa asing (bukan bahasa Arab). Sesetengah ulama lain mengatakan ia berasal dari bahasa Arab. Abul Kalam Azad pula menyatakan bahawa perkataan Yakjuj dan Makjuj berasal daripada bahasa Ibrani, dan pada asalnya ia adalah bahasa asing. Masyarakat Yunan menyebutnya sebagai Gog dan Magog.

Berbagai pendapat telah dikemukakan mengenai asal-usul kaum Yakjuj dan Makjuj. Menurut Imam Al-Alusi, Wahab bin Munabbih, dan ramai ulama termasuk pada masa kini, Yakjuj dan Makjuj berasal dari kalangan anak-anak Yafith bin Nuh a.s. Al-Kisai menyatakan dalam kitab Al-Ara'is bahawa Yafith ada lima anak iaitu Jumar, Banras, Asyar, Askuwail dan Mayasheikh, dan Yakjuj dan Makjuj berasal dari keturunan Asyar. Hadis dari Ibnu Abi Hatim dan Hakim melalui Abu Hurairah menyatakan bahawa Yakjuj dan Makjuj adalah dari keturunan Yafith bin Nuh a.s. Sesetengah ulama berpendapat bahawa Yakjuj dan Makjuj adalah dari keturunan Yafith iaitu bapa kepada bangsa Turki, dan mereka menamakannya sebagai bangsa Turki kerana Yakjuj dan Makjuj itu "terpisah atau tinggal" pada satu arah di belakang tembok. Ada juga yang berpendapat bahawa Yakjuj berasal dari Turki sementara Makjuj pula berasal dari Al-Gel dan Ad-Dailam.


Dari segi sifat Yakjuj dan Makjuj pula, banyak pendapat yang berbeza-beza telah dikemukakan oleh para ulama. Sebahagiannya dianggap terlalu aneh, pelik dan menyimpang dari realiti dan telah dianggap sebagai dongeng Isra'iliyat. Para pengkaji percaya bahawa Yakjuj dan Makjuj digambarkan oleh sebahagian ulama sedemikian rupa semata-mata untuk menarik minat pembaca. Sepatutnya Yakjuj dan Makjuj tidak digambarkan sewenangnya hingga boleh mendatangkan kekeliruan kepada umat Islam. Ibnu Jarir ada meriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih secara terperinci mengenai kisah Zulkarnain dan pembinaan tembok, tetapi tidak menyentuh mengenai sifat-sifat Yakjuj dan Makjuj. Para pengkaji berpendapat bahawa hadis-hadis ganjil berkaitan sifat Yakjuj dan Makjuj ini tidak sah dari segi sanadnya. Secara umumnya kini para pengkaji berpegang pada prinsip bahawa Yakjuj dan Makjuj adalah manusia, anak-anak Adam, dari keturunan Yafith bin Nuh a.s. Sheikh Abdul Karim Khatib menyatakan bahawa tidaklah diketahui sama ada Yakjuj dan Makjuj punya perbezaan ketara dari sudut tubuh, mungkin ada kelainan dari segi warna kulit, akhlak dan adat, tapi mungkin dari sudut kekuatan dan membentuk kerajaan.


Menurut hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardhawiyyah melalui Ibnu Amru bin Aus daripada datuknya, bahawa Yakjuj dan Makjuj ini berjima' secara bebas dengan perempuan dari kalangan mereka (maksudnya mereka menjima' sesuka hati) dan ikatan perkahwinan mereka dibentuk mengikut kehendak mereka sendiri. Ibnu Hajar berkata bahawa di kalangan Yakjuj Makjuj ada yang mahir dalam sektor perkilangan, pemerintahan dan sebagainya, dan anggota kerajaan serta rakyat amat patuh kepada ketua. Ibnu Hajar juga berpendapat bahawa mereka mempunyai pokok-pokok dan tanaman-tanaman dan juga peralatan-peralatan.

Berapa ramaikah bilangan Yakjuj dan Makjuj? Ada yang berpendapat bahawa jika dirujuk pada Surah Al-Anbiya' Ayat 96, ternyata bahawa Yakjuj dan Makjuj turun dalam keadaan laju dari tempat yang tinggi dan keadaan mereka (kelajuannya) adalah seperti serigala berjalan. Dan jelas bahawa ayat itu menunjukkan jumlah mereka adalah ramai. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Mardhawiyyah melalui Abdullah bin Amru, juga diriwayatkan oleh Abdu bin Hamid melalui sanad sahih daripada Abdullah bin Salam: "Sesungguhnya (Yakjuj dan Makjuj) daripada zuriat Adam dan di belakang mereka ada tiga umat, tidak mati di kalangan mereka melainkan meninggalkan lebih daripada seribu zuriat. Dari Tabrani dan Ibnu Mardhawiyyah dan Al-Baihaqi dan Abdu bin Hamid daripada Ibnu Umar: "Dinamakan (Yakjuj dan Makjuj) kepada tiga umat: Tawil, Taris dan Mansik". Imam Al-Alusi berpendapat bahawa Yakjuj dan Makjuj mempunyai umur yang paling panjang. Ibnu Kathir telah berkata bahawa bilangan mereka tidak dapat ditetapkan, tetapi pasti jumlah mereka sangat ramai.


Apakah jenis kerosakan yang dilakukan oleh Yakjuj dan Makjuj? Sesetengah ulama berpendapat bahawa mereka ini melakukan kerosakan dan keganasan dengan menerkam ke atas mangsanya seperti binatang yang merangkak, liar dan ganas. Mereka juga memakan ular, kala dan semua yang bernyawa. Al-Kalbi berpendapat: "Mereka ini keluar ke bumi pada musim bunga dan memakan semua yang dijumpainya sama ada yang hijau atau yang kering. Mereka juga membawanya masuk ke dalam bumi. Dan sesiapa yang berjumpa dengan mereka nescaya akan disiksa dan dibunuh." Sesetengah ulama lain berpendapat bahawa mereka memakan manusia dan merosakkan apa yang ada di bumi setelah mereka keluar.


Sebahagian ulama' berpendapat bahawa Yakjuj dan Makjuj adalah orang Mongol. Syed Qutub seorang pengkaji Islam yang masyhur berpendapat bahawa ada kemungkinan Yakjuj dan Makjuj adalah orang Mongol, kerana itulah orang Mongol dan Tartar mengganas serta membuat kebinasaan di Timur. Doktor Abdul Halim berpendapat bahawa Tartar adalah nama bagi bangsa yang berlainan petunjuk dengan sebab berlainan masa, tapi Thomson berpendapat bahawa Tartar merupakan nama yang digelarkan ke atas bangsa Mongol atau satu puak daripada mereka, dan bukan ke atas bangsa Turki. Thomson juga berkata bahawa orang-orang Turki telah keluar dari Mongolia sebagai jalan penyelesaian, dan tempat mereka diganti oleh orang-orang Mongol. Setengah dari kaum Tartar telah berpakat dengan puak Turki ketika keluar dari Mongolia dan berpindah bersama dari Asia Tengah menuju ke arah barat. Ibnu Al-Athir menggelarkan "At-Taiman" terhadap nenek-moyang Genghis Khan, dan mereka ini dianggap nenek-moyang bangsa Tartar. Ternyata bahawa bangsa yang asalnya berketurunan Mongol dan bertutur bahasa Mongolia adalah Tartar. Nama Mongol dan Mongolia mula digunakan secara rasmi oleh Genghis Khan. Imam Al-Qasimi juga berpendapat bahawa mereka adalah orang Mongol dan Tartar.

Persoalan mengenai siapakah Yakjuj dan Makjuj juga telah mendapat perhatian dan dikaji dengan terperinci oleh sarjana-sarjana Islam. Secara ringkasnya, ada yang berpendapat bahawa kaum ini adalah bangsa Mongol dan Tartar yang memang terkenal ganas dan telah menyerang dan menakluki sebahagian besar muka bumi, dan kaum Mongol jugalah yang telah mengalahkan kerajaan Abasiyyah dan menghancurkan Baghdad sekitar kurun ke 12. Bangsa Mongol ini dikatakan membunuh manusia dengan kejam dan merosakkan apa yang mereka temui dalam siri penaklukan mereka. Bangsa ini jugalah yang menyebabkan Shih Huang Ti membina Tembok Besar China, dan kerja hebat itu disambung oleh raja-raja yang kemudian. Ada mungkin telah tahu nama-nama Genghis Khan, Kublai Khan dan Hulagu. Mereka ini adalah antara raja-raja Mongol yang terkenal dalam sejarah.

Doktor Al-Butiy berkata "Apa yang dikatakan oleh sesetengah mereka hanyalah merupakan satu pendapat atau ijtihad semata-mata bahawa (Yakjuj dan Makjuj) adalah orang-orang Tartar dan Mongol.." Ada pendapat yang menyatakan bahawa kaum Yakjuj dan Makjuj ini adalah dari bangsa Yahudi atau beragama Yahudi. Kaum Yahudi dikatakan pernah menduduki kawasan timur dan kemudiannya berpindah ke Eropah melalui Dariel Pass yang berada di banjaran gunung Caucasus. Dalam sebuah artikel oleh Colonel R.G. Pearse berjudul The National Message, banyak bukti telah dikemukakan bahawa kabilah Yahudi telah melalui kawasan Pergunungan Caucasia masuk ke Eropah pada kurun-kurun awal sebelum kelahiran Nabi Isa a.s. Colonel Pearse dikatakan telah tinggal di kawasan ini beberapa tahun. Ada dua jalan melalui gunung-ganang Caucasia ini. Satu darinya bernama Jalan Georgia, dan satu lagi adalah denai keldai, pada masa silam jalan ini dikenali sebagai "Lorong (Bani) Israel". Diceritakan bahawa bila 10 kabilah (Bani) Israel berpindah dari Guta di Media ke Arsareth, mereka (dalam bilangan yang ramai) perlu melalui banjaran Caucasia ini. Banjaran ini panjangnya beratus batu.. Mereka kemudiannya sampai ke (kaki) Gunung Kazbek, kemudian masuk ke siri gaung yang berbatu-batu, yang dinamakan Gaung Dariel, atau Gaung Darius... Kemudian melepasi kaki bukit, hingga muncul di dataran Eropah di Gerbang Caucasus.

Saya berpendapat bahawa walaupun kabilah Yahudi ini dikatakan telah berpindah melalui Lorong Dariel, belumlah dapat dipastikan sama ada mereka ini telah berpindah kesemuanya sebelum Tembok Zulkarnain dibina. Dan satu perkara lagi, hingga masa kini pun, sebenarnya Lorong Dariel boleh dilalui oleh sesiapa yang mengikut jalan di atas bumi. Maksud saya ialah, setakat yang saya faham, Tembok Zulkarnain itu dibina untuk mengepung kaum Yakjuj dan Makjuj dari keluar ke atas muka bumi, bukan mengepung dari satu kawasan atas bumi ke satu kawasan yang lain. Kemungkinan bahawa sebahagian dari kaum Yahudi inilah yang dinamakan kaum Yakjuj dan Makjuj dan mereka telah melakukan kerosakan yang besar di muka bumi mengatasi bangsa Mongol tapi kebanyakan dari peristiwa itu telah "dipadamkan" dari sejarah oleh bangsa Yahudi yang berada di atas bumi. Saya berpendapat demikian kerana antara banyak bangsa-bangsa di dunia ini, bangsa Yahudi adalah bangsa yang dianggap paling bongkak, kejam dan tidak berperi-kemanusiaan. Mereka ini menganggap bangsa-bangsa lain seperti binatang ternak yang "halal" disembelih. Lihatlah apa yang telah mereka lakukan ke atas rakyat Palestin pada masa sekarang.

Dalam kitab Al-Badu Wa At-Tarikh: "Semua ulama berpendapat bahawa Yakjuj dan Makjuj tinggal di sebelah timur muka bumi." Imam Al-Masudi berkata: "Mereka tinggal di bandar terpencil di sebelah timur jauh diantara sempadan negara China dan di hujung Mongolia. Di situ Iskandar Zulkarnain telah membina sebuah tembok yang besar bagi menyekat Yakjuj dan Makjuj daripada keluar ke muka bumi untuk membuat kerosakan." Tantawi Jauhari berkata: "Di dalam risalah-risalah terdahulu yang dikarang sekitar kurun ke 3 dan ke 4 telah menjelaskan bahawa Yakjuj dan Makjuj adalah penduduk yang berada di sudut yang maju di utara China. Dihadkan negara mereka sekitar 27 darjah ke utara hingga 50 darjah. Negara ini sekarang merupakan bahagian yang besar di China dan ianya (lokasinya) sekarang merupakan ibu negaranya iaitu Beijing."

baca sambungannya | Kisah Zulkarnain & Yajuj Majuj Part 2 
Share this article :
 

+ ulasan + 8 ulasan

Anonymous
18 October 2013 at 18:18

ZULQARNAEN & YAKJUD MAKJUD... Siapakah sebener2nya dia itu Zulqarnaen? Siapakah pula mereka itu makhluk perosak Sang Yakjud Makjud..?? Kisah Zulqarnaen dan Yakjud Makjud ada tersurat dlm Al-Quran, tersirat dlm Surah Al-Kahfi (Surah Gua) dgn ajaib sekali. Dlm Surah Kahfi tersurat sebanyak 110 Ayat, terbahagi kepada 3 Bab Utama. Namun ketiga2 bab tersebut saling berhubungan dan berkaitan...

BAB PERTAMA : Kisah Pemuda2 Beriman yg lari dari Raja yg zalim, lantas mereka itu bersembunyi dlm sebuah gua, dinamakan Ashabul Kahfi. Hingga mereka tertidur sekian lama, lalu dibangkitkan semula, dimasa berlaenan zaman. Gua tersebut diawasi oleh seekor anjing putih namanya Kathmiri, satu2nya anjing yg bisa dimasukkan kedalam Syurga. Yg melucukan ada orang yg telah sah mati, tetapi dipercayai oleh pengikut2nya maseh hidup lagi sedang bersembunyi diGua Ashabul Kahfi...

BAB KEDUA : Kisah perjalanan mistik Nabi Musa AS mengaji lagi bagi mendalami Bab Iman. Kepada Nabi Musa AS, Allah Rabbul Izzati wahyukan panduan2. Carilah seorang Hamba Allah diantara Hamba2 Kami Yg Beriman, yg telah Kami Rahmati diajarkan Ilmu Dari Sisi Kami. Kalo mahu mencarinya tempatnya diPertemuan 2 Lautan. Bermula Nabi Musa AS ditemani oleh seorang Pemuda pembawa bakul makanan sepanjang pencarian. Setelah ketemuan mampukah Nabi Musa AS turuti patuhi syarat2 perguruan..??

BAB KETIGA : Siapakah sebener2nya itu Zulqarnaen..?? Maka berbagei2 cara orang mentafsikannya dan memahamkannya. Maka dari Bab Ketiga itu tersiratnya keberadaan Sang Penguasa bertanduk dua, dialah Zulqarnaen yg dianugerahi Tuhan kekuatan menguasai Timur dan Barat. Dialah yg membina tembuk besar tinggi dan kukuh sebagei benteng keselamatan dari ancaman serangan makluk perosak Sang Yakjud Makjud. Dialah yg mengenali siapa mereka Jin dan Manusia yg beriman diberikan bantuan anugerah Tuhan. Dia juga mengenali siapa mereka Jin dan Manusia yg kufur engkar bakal disiksa pedih terima hukuman Tuhan...

Dalam Surah yg lain Allah berfirman beri peringatan : "Tidak Aku ciptakan Jin dan Manusia, melainkan mereka itu menyembah kepada-Ku.." (Surah Az-Zariyaat - Ayat 56). Masa, zaman, tamaddun dan peradaban Manusia, Jin dan dunia silih berganti. Hingga iman2 Manusia dan Jin sudah rapuh dilanda Fitnah Dajjal Akhir Zaman. Setelah benteng2 kukuh yg dibinanya telah mereput rapuh runtuh, lalu berduyun2 keluar makhluk perosak Sang Yakjud Makjud memporak-perandakan alam. Apakah Zulqarnaen akan membantu lagi memberi bantuan..??

Al-Mahdi hanya memerhatikan, Zulqarnaen sentiasa bersiap sedia menerima arahan. Benteng kukuh, kufur, zalim, degil ego yg mana satu dulu akan diruntuhkan..?? Wallahu'alam... hanya Allah Rabbul Jalal jua Yg Maha Menetapkan setiap Urusn-Nya....

2 June 2014 at 02:12

salam saudara sebenarnya zulkarnain adalah peneroka dunia bukan bumi kita tapi bumi bumi yang lain dan pula semua situasi tiada kena mengena dengan bumi kita.tetapi beliau berasal dari bumi kita dan memgembara kebumi lain dengan mengunakan lorong gelap atau tempat yang gelap sila semak al quran.terima kasih harap faham

31 August 2014 at 22:33

Zulqarnaen Penguasa dunia peneroka bumi dari Timur hingga Barat.
Beliau bukan mengembara semata2 guna lorong gelap tempat gelap.
Malah dia penjaga lorong gelap tempat gelap termasuk lobang gelap.
Kalo ketakutan gangguan Yakjod Makjod keluaran dari lobang gelap,
Siapkan tembaga cair nanti Zulqaenaen sumbat kedlm lobang gelap.
Zulqarnaen ngak minta 1 sen pun upah - semuanya Free of Charge.

10 October 2014 at 01:10

...
KESAH ZULQARNAEN DLM SURAHTUL KAHFI... Kesahnya tersurat lagi tersirat dlm Surah AlKahfi (Gua) pada Bab Ketiga, dari Ayat : 83 - 98. Bermula seperti Firman Allah Rabbul Jalal : "Mereka bertanya kepada-mu dari hal Zulkarnaen. Katakanlah : Nanti aku bacakan kepada-mu riwayatnya." - (Ayat : 83)... (Soal) : Siapakah yg bertanya dan kepada siapa mereka bertanya? (Jawab) : Yg bertanya adalah Rabbi2 dari Bani Israel, yg ditanya kepada Nabi Muhammad SAW. (Soal) : Jika bener Para Rabbi Bani Israel bangga ego dgn bangsa hebat pilihan Tohan, mengapa mereka menyebok bertanya kepada Rasulullah SAW perihal Zulqarnaen apakah sekadar mahu tahu? (Jawab) : Ada yg mentafsirkan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, sebab sengaja mahu ngetes menguji Kenabian Kerasolan Muhammad SAW. Setelah Nabi SAW dikhabarkan perihal Zulqarnaen, jawabannya bener belaka. Lantas mereka mengaku kebenaran Muhammad SAW Nabi dan Rasol Utusan Tohan. Walo sudah dikasi tahu, maseh ngak mahu beriman dgn Rasollullah SAW dari Bani Hasyim, sebab Bani Israel keras kepala degil selalu...

SIAPAKAH SEBENERNYA ZULQARNAEN...??? (1) Kepada Para Rabbi Bani Israel serta Ahli Kitab sudah lama tahu, pura2 buat tidak tahu. Setelah dikasi tahu bertambah2 lagi mereka yakin dapat tahu. Ada yg ketakutan bimbang karna Nabi SAW sudah tahu sebarkan diberitahu... (2) Kepada Junjongan Agung Nabi Muhammad SAW sentiasa tahu serba tahu, sebab baginda dibimbing Allah Yg Maha Tahu melalui Wahyu. Kepada Ahlulbaitnya mahu ditahu, walo tersirat dlm Surah AlKahfi 110 ayat berliku2, mahulah dibaca dihayati hingga tahu... (3) Kepada Ummat Muhammad SAW juga sudah dikasi tahu, seperti tersurat dlm Surahtul Kahfi ramei hanya bacaan sambil lalu itu pasal lupa selalu. Ramei yg tafsirkan berbagei2 begini begitu koq ada yg merapu. Ada yg bilang dia keturunan Zulqarnaen, dia syok sendiri dia belum tahu. Kapan munculnya disatu kebangkitan nanti ada orang yg malu. Siapakah dia sebenernya Tok Zulqarnaen..?? Ngak dikasitahu ngak bisa ditahu.. Wallahu'alem... Keberadaannya, pengembaraannya, penguasaannya dsbnya, hanya Allah Rabbul Izzati Yg Maha Mencipta lagi AlAlimu Yg Maha Serba Tahu...
...

24 November 2014 at 23:04

Iskandar D'Zulkarnain adalah manusia pilihan ALLAH utk melaksanakan peradaban baru didunia ini. Nama penuh gelaran yg diberikan ialah Sultan Sheikh Ahmad Abdul Kadir Iskandar D'Zulkarnain. Beliau adalah seorang MELAYU yg berleluhur dari Sultan Antah Berantah (Acheh). Beliau sememangannya dikurniakan oleh ALLAH harta yg tidak terhitung byknya. Salah satu darinya adalah Spritual White Boy.

18 December 2014 at 16:40

Iskandar Zulkarnain dan Alexander The Great adalah orang yang sama. Saya berpandangan begini berdasarkan banyak bacaan dalam pelbagai versi. Alexander the Great, Raja Makedonia dari Tamadun Yunanni dan bersusulan sebagai anak murid kepada aristotle yang mendapat didikan socrates (dipercayai luqman Al-hakim), yang mempercayai satu tuhan. Anggaran tahun 353SM -320SM.

Dari segi perjalanan penaklukan, Alexander mula menakluki empayar greece dan terus ke Mesir (kini Mesir/libya/tunisia modern), kerana dulu empayar ini dianggap Barat/tempat matahari tenggelam. Seterusnya ke timur menguasai babylon (Iraq/Iran) dan ke India. Meneruskan ekspedisi ke Asia Minor sehingga ke pedalaman Siberia. Tembok Gong Magong (Yakjuj & Makjuj) dipercayai dibina sekitar lembah fergana (Tajikistan) kerana berada di antara banjaran gunung Tien Shan dan Gissar-Alai. Dipercayai juga di sinilah Alexander berjumpa kaum yang tidak memahami bahasa penuturan mereka. Alexander berbahasa latin dan pengikutnya dari bangsa mesir/babylion/India juga tidak memahami bahasa kaum tersebut. Kaum tersebut dipercayai campuran cina pedalaman yang terasing. Dipercayai Alexander meninggal dunia di babilon.

Banyak orang memperkatakan tentang akhlak Alexander yang teruk dalam penceritaan sekarang. Itu adalah satu FITNAH. Alexander ada seorang raja yang adil dan mempercayai satu tuhan !

Sepertimana sedia maklum, kaum Yunani pada zaman itu sangat taksub kepada penyembahan dewa dewi/pagan. Walaubagaimanapun wujud dikalangan orang Yunani ini yang mempercayai kewujudan satu tuhan yakni Allah seperti Alexander mahupun Socrates. Mereka adalah hamba Allah yang bertakwa.

Selepas kematian Alexander, manuskrip-manuskrip dan penceritaan kisah Alexander telah disongsang/diubah/diseleweng/dongeng mengikut kepercayaan dan cara hidup kaum Yunani yang menyembah banyak dewa dewi/pagan. Cerita-cerita ini diseleweng sehingga hari ini seolah-olah Alexander seorang yang berakhlak teruk.

5 May 2015 at 16:37

pada pendapat saya, yakjuj dan makjuj bukanlah dari kalangan manusia kerana yakjuj bermakna 'menyala' dan makjuj pula bermakna 'gelombang' . mereka akan menuruni antara dua gunung dengan laju.
ramai umat manusia yang menanyakan soalan yg salah berkenaan dgn yakjuj makjuj iaitu "siapakah yakjuj makjuj" soalan yg sebenarnya adalah "apakah yakjuj makjuj?" cuba anda fikirkan dengan minda yang terbuka, apakah yg ; terletak di antara dua gunung,merosakkan permukaan bumi,boleh disekat dgn empangan,mempunyai sifat menyala,bergerak seperti gelombang,
turun dari lereng lereng tinggi dan akan muncul semula dari bawah tanah(semua ini adalah sifat sifat yakjuj dan makjuj)??

saya berpendapat bahawa yakjuj makjuj adalah 'lava' gunung berapi kerana yakjuj makjuj mempunyai sifat menyala dan bergerak seperti gelombang.
ini hanyalah kajian saya semata kalau ada yg salah tolong tegurkan saya.

20 April 2016 at 01:40

semua tu adalah bersifat ancode dalam peceritaan raja ,,,,dan electric sistem simbolik kepada yajuj makjuj,,kaji elektik,,, yg mengalir di atas tembaga di pendik cerita itu lah tanda akhir zaman teknology mempercepat kan proses kiamat atas sebab dan jln cerita nya pada lakonan manusia itu sendiri,,,wallauklam...

Post a Comment
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. MacJay.Net - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger