Manusia Setelah Kewafatan Nabi Isa Di Akhir Zaman

Kedatangan Nabi Isa as akan didahului oleh keadaan dunia yang dipenuhi kezaliman, kesengsaraan dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia, setelah itu kemunculan Imam Mahdi yang akan menyelamatkan kaum muslimin, kemudian kemunculan dajjal yang akan berusaha membunuh Imam Mahdi. Setelah dajjal menyebarkan fitnahnya selama 40 hari, maka Nabi Isa as akan diturunkan dari langit untuk menumpaskan dajjal.

Nabi Isa as akan tinggal di bumi selama 40 tahun, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits sahih dalam Sunan Abi Dawud, dari Abu Hurairah, "Baginda tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian wafat dan orang-orang Muslim menyalatinya." {1}

Janji Allah pasti berlaku pada semua hambanya, semua yang bernyawa pasti akan mati, begitu juga Nabi Isa as. Setelah menjadi pemimpin yang adil di akhir zaman, Allah SWT akan mewafatkan Nabi Isa. Hanya Allah SWT saja yang tahu bila dan dimana Nabi Isa akan diwafatkan. Setelah wafatnya Nabi Isa as dunia kemudian akan mengalami kiamat. 

HAPUSNYA ISLAM, HILANGNYA AL-QURAN DAN MUSNAHNYA ORANG-ORANG SOLEH

Setelah Islam tersebar meliputi Timur dan Barat, Utara dan Selatan akan tiba pada satu masa Islam kembali redup. Kejahatan berkembang, agama Agung dan al-Quran hilang, ilmu lenyap dan Allah SWT mencabut nyawa orang-orang yang dalam jiwanya masih mempunyai iman. Dengan demikian tidak tersisa di bumi, kecuali makhluk-makhluk yang paling jahat dan atas merekalah kiamat terjadi.

Ibn Majah dan al-Hakim menyampaikan dari Hudzaifah bin al-Yaman bahawa Rasulullah SAW bersabda "Islam dihapuskan seperti hilangnya warna baju sampai tidak diketahui apa itu puasa, apa itu solat, haji dan sedekah. Kitabullah dimusnahkan dalam satu malam sampai tidak tersisa satu ayat pun, dan yang tersisa adalah datuk-datuk dan nenek-nenek yang mengatakan 'Kami melihat orang tua kami mengatakan laa ilaaha ilaallaah, maka kami pun mengatakannya.'" {2}

Orang-orang yang tersisa ini tidak mengetahui Islam kecuali kalimat tauhid yang sudah hilang dan lenyap. Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi kecuali atas orang-orang yang paling jahat." {3}

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang soleh hilang diakhir zaman. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda "Allah mengirimkan angin dari Yaman lebih lembut dari sutera. Angin itu mencabut nyawa setiap orang yang dihatinya terdapat iman walaupun sebesar atom." {4}

Dari Anas diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda "Tidak akan terjadi kiamat sampai dibumi Allah tidak disebut-sebut lagi 'Allah'." {5}

Dalam Shahih Muslim disampaikan dari an-Nawwas bin Sam'an, "Saad mereka dalam keadaan demikian, Allah mengirimkan angin yang sejuk, melewati bawah ketiak mereka, mencabut nyawa setiap Mukmin dan Muslim sehingga tinggallah orang-orang jahat yang bersuka ria seperti keldai. Pada merekalah kiamat terjadi." {6}

Bukhari meriwayatkan dengan sanad dari Mardas al-Aslami r.a bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang soleh akan hilang satu per satu, sehingga tinggallah satu orang-orang sampah seperti gamdum dan kurma, dan Allah sama sekali tidak mempedulikan mereka." {7}

Di antara contoh terhapusnya Islam ketika itu adalah terputusnya ibadah haji. Tidak ada lagi haji dan umrah. Dalam Musnad Abu Ya'la dan Mustadrak al-Hakim diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari dari Abu Said r.a bahawa Rasulullah SAW bersabda "Kiamat tidak akan terjadi sampai Mekah tidak didatangi lagi untuk haji." {8}

Tidak diragukan lagi bahawa hal ini terjadi setelah angin yang berhembus dan mencabut nyawa orang-orang soleh. Sebelum itu ibadah haji terus berlangsung. Dalam Shahih al-Bukhari, diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda "Masjid ini akan didatangi untuk haji dan umrah setelah keluarnya Yajuj Majuj. {9}

MANUSIA KEMBALI KEPADA KEJAHILAN DAN PENYEMBAHAN

Jika Islam dihapuskan, al-Quran dihilangkan dan angin yang sejuk mencabut nyawa semua orang yang dihatinya ada iman sekecil apapun, maka umat manusia akan kembali kepada kejahilan. Bahkan lebih dasyat daripadanya. Syaitan dipatuhi manakala berhala disembah.

Dalam hadits Abdullah bin Amr di dalam Shahih Muslim, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita apa yang akan terjadi setelah kewafatan Nabi Isa as diakhir zaman, "Kemudian Allah mengirimkan angin yang dingin dari arah Siria, sehingga tidak tersisa dimuka bumi seorang pun yang di dalam hatinya terdapat sebuti zarah kebaikan dan keimanan. Semuanya mati, bahkan kalau ada di antara mereka yang masuk ke dalam gunung, maka angin itu akan masuk kepadanya dan mencabut nyawanya." Abdullah bin Amr berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda "Tinggallah orang-orang jahat dalam keringanan burung dan mimpi-mimpi binatang buas. Mereka tidak mengetahui kebaikan dan tidak menolak kemungkaran. Syaitan membuat peraturan dan berkata "Apakah kalian akan patuh?" Mereka menjawap "Apa yang Anda perintahkan?" Syaitan memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Pada waktu itu rezeki mereka melimpah ruah dan kehidupan mereka sejahtera. Kemudian ditiuplah sangkakala." {10}

Diantara berhala yang disembah ialah, Dzulkhilshah, Thaghiyah Daus, Lata dan Uzza. Dalam Shahih al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda "Kiamat tidak akan terjadi sampai tangan dan kaki perempuan suku Daus menari dihadapan Dzulkhilshah, iaitu berhala yang disembah di zaman jahiliah. {11}

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Aisyah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Malam dan siang tidak akan hilang hingga Lata dan Uzza disembah." Aisyah berkata, "Ya Rasulullah SAW, saya menyangka ketika Allah SWT menurunkan ayat, "Dia-lah yang mengutuskan Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama kebenaran agar dia memenangkannya atas semua agama, walaupun semua orang-orang musyrik tidak menyukainya." {12} maka itu telah selesai." Baginda bersabda "Hal itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah menghembuskan angin yang sejuk lalu meninggallah semua orang yang dalam hatinya ada sebiji keimanan dan tinggallah orang-orang yang tidak memiliki kebaikan. Mereka lalu kembali kepada agama leluhur mereka. {13}

Di zaman itu, akhlak akan menjadi sangat lemah. Al-Bazzar dalam Musnad-nya dan Ibn Habban dalam Shahih-nya meriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga orang-orang bersenggama {14} dijalan seperti keldai." Abdullah Ibn Umar bertanya, "Itu sungguh terjadi?" Baginda SAW menjawap "Ya, itu sungguh akan terjadi." Hadits ini mempunyai penguat pada riwayat al-Hakim iaitu sebuah hadits marfu' dari Abu Hurairah : "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang lelaki meniduri seorang wanita di jalanan. Orang yang paling baik saat itu, adalah orang yang berkata, "Hai, mengapa tidak kamu melakukan lakukan dibelakang tembok ini?" {15}

Hadits tersebut juga diperkuatkan dengan hadits an-Nawaas Ibn Sam'an dalam haditsnya yang panjang tentang Dajjal serta Yajuj Majuj. pada akhir hadits ini dikatakan, "Saat mereka dalam keadaan seperti itu, Allah mengirimkan angin yang sejuk yang berhembus di bawah ketiak mereka dan mengambil nyawa seluruh orang mukmin dan muslim. Tinggallah orang-orang jahat yang bersenggama seperti keldai. Pada merekalah kaimat terjadi. (HR Muslim, Ahmad, al-Hakim)

API YANG MENGHIMPUNKAN MANUSIA

Tanda terakhir yang terjadi sebelum hari kiamat adalah api yang keluar dari kawah Aden, yang mengiring manusia ke tempat mereka dihimpun. telah disebutkan hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan bahawa ada sepuluh tanda kiamat. Baginda bersabda, "Akhir dari semua tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman, mengiring manusia ke tempat mereka dihimpun." {16}

Dalam Shahih al-Bukhari, dari Anas r.a disebutkan bahawa Abdullah Ibn Salam mengetahui kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah (Hijrah). Ia pun menemui Nabi SAW untuk menanyakan beberapa hal. dia berkata, "Saya akan menanyakan tiga masalah: apa tanda pertama kiamat?" Rasulullah SAW menjawap "Tanda pertamanya adalah api yang menghimpunkan manusia dari Timur ke Barat." {17}

Dalam Sunan at-Turmudzi, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a bahawa Rasulullah SAW bersabda "Sebelum kiamat akan keluar api dari Hadhramaut yang menghimpunkan manusia." Rapa sahabat bertanya, "Ya, Rasulullah, apa yang harus kami lakukan saat itu?" Jawap Baginda, "Jangan pergi ke Syam." {18}

Rasulullah SAW telah menceritakan bagaimana cara api itu mengumpulkan manusia. Dalam Shahih al-Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Manusia akan dihimpunkan dalam pelbagai keadaan: rindu, takut, dua orang menunggang satu unta, tiga orang menunggang satu unta, empat orang menunggang satu unta, sepuluh orang menunggang satu unta dan yang lain dihimpunkan oleh api yang duduk kalau mereka duduk, diam kalau mereka diam, berada di pagi hari kalau mereka berada di pagi hari, dan berada di sore hari kalau mereka berada di sore hari." {19}

Dalam Musnad Ahmad, Sunan at-Turmudzi dan Mustadrak al-Hakim diriwayatkan dengan sanad yang sahih Muawiyah Ibn Hidah bahawa Rasulullah SAw bersabda, "Kalian akan dihimpunkan dalam keadaan berjalan kaki atau berkenderaan atau ditarik dari muka-muka kalian di sini (sambil beliau menunjuk ke arah Syam). {20}

Yang terakhir dihimpunkan oleh api itu adalah dua orang gembala dari Muzayyanah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda "Madinah akan tetap baik seperti sebelumnya, tidak diserang kecuali oleh yang ringan-ringan (dari binatang buas dan burung). Yang terakhir dihimpunkan adalah dua orang gembala dari Muzayyanah. Mereka dibangunkan oleh kambing mereka, kemudian mereka mendapatinya menjadi buas hingga setelah mereka sampai ke tengah bukit, mereka terkapar dengan muka ke tanah. {21}

Negeri yang menjadi tempat perhimpunan oleh api itu adalah Syam (Syria). Dalam kitab Fadha 'il asy-Syam karangan ar-Rab'i dririwayatkan dari Abu Dzar dengan sanad sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Syam (Syria) adalah negeri perhimpunan dan penyebaran." Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya, Ibn Majah dalam Sunan-nya dan ar-Rab'i dalam Fadha'il asy-Syam dari Maimunah binti Sa'd. {22}

Sebahagian ulama mengatakan bahawa perhimpunan ini terjadi di akhirat. Al-Qurthubi menisbahkan pendapat itu kepada al-Hulaimi dan Abu Hamid al-Ghazali. {23}

Al-Kithabi, ath-Thubi, al-Qadhi 'Iyadh, al-Qurthubi, Ibn Katsir dan Ibn Hajar berpendapat bahawa perhimpunan ini terjadi di akhir umur dunia, ketika api dibangkitkan dari kawah Aden dan manusia dihimpunkan ke negeri Syam (Syria). {24}

Ibn Katsir menghuraikan hadits-hadits ini :

Konteks hadits-hadits itu menunjukkan bahawa perhimpunan ini adalah perhimpunan orang-orang yang hidup diakhir umur dunia, dari luar tempat perhimpunan di daerah Syam (Syria). Mereka ada tiga golongan. Golongan pertama dihimpunkan sambil makan, berpakaian, dan berkenderaan. Golongan kedua  ada yang berjalan, dan ada juga berkenderaan. Mereka bergantian naik satu unta, sebagaimana telah disebutkan dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim : dua orang menunggang satu unta, tiga orang menunggang satu unta, empat orang menunggang satu unta, sepuluh orang menunggang satu unta. Ertinya, mereka naik bergantian kerana tempat yang sempit, sebagaimana telah dijelaskan dan ditafsirkan oleh hadits yang lain. Golongan ketiga dihimpunkan oleh api yang keluar dari kawah Aden yang mengepung manusia dari belakang mereka dan mengiring mereka dari semua arah ke tempat perhimpunan. Orang yang tertinggal akan dimakan oleh api tersebut.

Semua itu menunjukkan bahawa ini terjadi diakhir umur dunia, pada ketika masih ada makanan dan minuman, kenderaan dan lain-lain dan ketika orang-orang yang tertinggal rombongan dimakan oleh api itu. Jika ini terjadi setelah tiupan kebangkitan, maka tidak ada lagi kematian dan menaiki kenderaan di tanah keras. Tidak ada lagi makanan dan minuman mahupun berpakaian. Walau bagaimanapun, Abu Bakar al-Baihaqi setelah meriwayatkan kebanyakan hadits ini mentafsirkan keadaan ini berlaku dihari kiamat. Beliau menyokong pendapatnya dengan menggunakan dalil "Hari ketika Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa menghadap Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat, dan Kami halau orang-orang yang derhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga." {25}

Bagaimana Abu Bakar al-Baihaqi dapat meyakini kebenaran pendapatnya dalam mentafsir ayat itu dengan hadits disebutkan "dua orang menunggang satu unta, tiga orang menunggang satu unta, empat orang menunggang satu unta, sepuluh orang menunggang satu unta," dan ada penegasan yang jelas ialah bahawa keemungkinan mereka mereka naik bergantian kerana tempat yang sempit. Pendapatnya tidak sesuai dengan fakta ini. {26} Wallahu a'lam.

Dr Umar Sulaiman al-Asygar

____________________________________________
1. Hadits sahih, diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Anbari, ad-Dailami, dan adh-Dhiya dari Abu Hurairah. Lihat Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, IV, h 559, no. 1926
2. Al-Hakim mengatakan bahawa hadits ini sahih sesuai dengan syarat Muslim, dan ia dipersetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Bushairi mengatakan sanadnya sahih, dan perawinya dipercayai. Lihat Silsilah al-Ahadits as-Shahihah, hadits no. 2949.
3. Shahih Muslim, IV, h 2268, no. 2949
4. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, hadits no. 7915, Lihat Jami' al-Ushul, X, h 410
5. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, Lihat Misykat al-Mashabih, III, h 50, hadits  no. 5516
6. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, Bab 'Fitnah', Sub-bab 'Penyebutan Dajjal', hadits no. 2937. yang dimaksudkan dengan bersuka ria seperti kedai adalah seorang lelaki berasmara dengan wanita dihadapan orang lain seperti yang dilakukan oleh keldai, dan mereka merasa tidak malu akan hal itu. Lihat Syarh an-Nawawi ala' Muslim, XVIII, h 70. Menurut hemat penulis, ini adalah keadaan manusia sekarang di Barat (malah dunia Islam sendiri kini).
7. Diriwayatkan oleh Bukhari, Lihat Ibn Katsir, an-Nihayah, I, h 186.
8. Shahih al-Jami' ash-Shaghir, VI, h 174, no 7296.
9. Diriwayatkan oleh Bukhari. Lihat Ibn Katsir, an-Nihayah, I, h 186
10. Shahih Muslim, IV h 2258, no. 2940
11. Diriwayatkan oleh Bukhari, Bab 'Fitnah', Sub-bab 'Perubahan Zaman Hingga Berhala Disembah'. Lihat Fath al-Bari, XIII, h86. Diriwayatkan pula oleh Muslim dalam Shahih-nya, IV, h 2230, no 2906. Redaksi di atas versi Bukhari. Maksud Dzulkhilshah disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.
12.  Q.S At-Taubah : 33
13. Shahih Muslim, IV, h 2230, no. 2906
14. Bersenggama bermaksud bersetubuh
15. Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, I, h 245
16. Shahih Muslim, IV, h 2225, no. 2901
17. Bagi yang ingin mengetahui pertanyaan lain dan jawapan Rasulullah SAW, anda dicadangkan supaya membaca  Shahih al-Bukhari, Bab 'Keutamaan Orang Ansar' (Fath al-Bari, VII, h 272)
18. Jami' al-Ushul, X, h 369, no. 7888, Shahih al-Jami' ash-Shaghir, III, h. 203, no 3603
19. Diriwayatkan oleh Bukhari. Lihat Fath al-Bari, III, h 377
20. Shahih al-Jami' ash-Shaghir,, II, h 272, no 2248
21. Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, II, h 302, no. 683
22. Shahih al-Jami' ash-Shaghir, III, h 232, no. 3620
23. Al-Qurthubi, at-Tadzkirah, h 198-199, Fath al-Bari, XI, h 379
24. Fath al-Bari, XI, h 380-389; at-Tadzkirah, h 200
25. QS  Maryam 85-86
26. Ibn Katsir, an-Nihayah, I, h 259
Share this article :
 

+ ulasan + 7 ulasan

24 July 2011 at 14:04

salam, mendengar teori kononnya bangsa melayu akan bangkit seperti zaman keagungan Islam saya terperasan qari dan qariah Malaysia selalu menjadi johan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa....

adakah anda memahami yg tersurat dan tersirat disitu.....perserta kita mampu mengalahkan qari dari negara Arab sendiri...(pandangan peribadi shj)

Anonymous
4 August 2011 at 12:46

kebangkitan dari timur..*melayu* - tapi skg melayu kene pulih dulu ..... kebanyakkan sudah jauh dari islam....

-belantara hutan

Anonymous
17 September 2011 at 03:57

"Manusia akan dihimpunkan dalam pelbagai keadaan: rindu, takut, dua orang menunggang satu unta, tiga orang menunggang satu unta, empat orang menunggang satu unta, sepuluh orang menunggang satu unta dan yang lain dihimpunkan oleh api yang duduk kalau mereka duduk, diam kalau mereka diam, berada di pagi hari kalau mereka berada di pagi hari, dan berada di sore hari kalau mereka berada di sore hari."

(api=fitnah=revolusi)
(unta=kereta)

~Abu Bakar al baihaqi meyakini pendapatnya..kerana..ketika dizaman nya unta adlah knderaan utama..tetapi masa kini unta tidak lg mnjadi kenderaan utama.
~adakah API YANG MENGHIMPUNKAN MANUSIA itu adalah satu FITNAH YANG MENGHIMPUNKAN MANUSIA di satu kawasan maka berlakulah prtumpahan darah..
~dan lupakah kita bhawa sbnarnya 10 ptanda besar kiamat tidak dnyatakan oleh Rasulullah S.A.W secara brturutan..
(Allah Maha Mengetahui)

21 December 2012 at 02:22

Assalamu'alaikum. Saya copy di blog ya? Terima kasih :-)

Anonymous
30 August 2013 at 09:39

IMAM MAHDI & AKHIR ZAMAN... Al-Hadis : "Jika sekiranya usia bumi ini hanya tinggal sehari lagi (akan kiamat), nescaya Allah akan bangkitkan keturunan-ku (Ahlulbait dari sulbi Nabi) yg akan membawa keadilan dan kemakmuran, sebageimana bumi sebeumnya telah dipenuhi dgn kesesatan dan kezaliman". Yg dimaksodkan Imam Mahdi AS yg memakai watak2 Muhammad SAW pasti akan zahir, apabila bertepatan dgn masa dan rencana yg Allah telah tentukan...

Akhir Zaman hanya dikaitkan dgn kebangkitan Imam Mahdi AS. Jangan sekali2 kita kaitkan lagi dgn kebangkitan Pak Jesus yg sudah wafat serta telah tamat berakhir tugas2nya. Alam Kenabian telah tamat berakhir, semua para Nabi telah wafat, kini mereka berada diAlam Barzah berhimpun diMekah. Pak Jesus adalah lambang dan penjawat Ruh Quddus. Setelah munculnya Imam Mahdi AS, maka Pak Jesus diturunkan dari langit beliau diwafatkan, karna setiap yg bernyawa pasti akan mati. Kini Ruh Quddus dll kekuasaan Allah dipegang oleh Imam Mahdi AS, utk menerajui Akhirul Zaman... Wallahu'alam....

1 October 2014 at 22:33

IMAM MAHDI RAJA KPD YG TIDAK BERPAKAIAN... Tidak berlaku Kiamat Kubro selagi belum bangkit itu Imam Mahdi. Sebelum berlaku Kiamatul Kubro didahului dgn fasa Akhirul Zaman, yg kini sedang diselubungi dgn Fitnah Akhirul Zaman. Mengapa pulak dikaetkan Akhirul Zaman dgn Pak Jesus yg sudah wafat..?? Inilah gara2 Dunia Islam sentiasa terperangkap tertipu dgn Hadis2 palsu ciptaan Bani Israel dan Bani Nasara.. Setiap Nabi ada batas waktu, setelah tamat tugas misi Kenabian masing2, setiap mereka diwafatkan. Karna setiap yg bernyawa pasti mati. Termasuk Pak Jesus yg diangkat kelangit, bangkitnya Imam Mahdi, Pak Jesus diturunkan kebumi diwafatkan, mati. Setelah Imam Mahdi berikan pakaian Alam Barzah kepada Pak Jesus (bertelanjang bulat), lantas beliau dihimpunkan diMekah utk menunggu dan menyaksi pembaiahan Imam Mahdi. Maka benarlah Imam Mahdi diberi jolokan "Raja Yg Memberi Pakaian"...

MUKJIZAT NABI ISA AS... DiAlam Akhirat nanti setiap Nabi masing2 bertanggungjawab hanya terhadap Ummatnya masing2 yg beriman padanya. Begitu juga Mukjizat setiap Nabi bersesuaian dgn zamannya. Maka diAlam Akhirat dan diPadang Mahsyar nanti, Nabi Muhammad SAW adalah RAJA PEMBERI SYAFAAT, maqam baginda ditempat yg tertinggi. Semua Para Nabi serta ummat2 mereka masing2 duduk dibawah Panji2 Rasulullah SAW... Berbalik kesah Mukjizat Pak Jesus, beliau berkapit dgn Ruhul Quddus. Beliau terkenal dgn kehebatan diAlam Perubatan - seperti menghidupkan orang mati, mencelekkan mata orang buta, mengubati kulit yg bersopak dsbnya lagi. Maka adalah dosa besar Puak Kristen bilang Pak Jesus itu Anak Tohan... Pak Jesus tidak dikurniakan bakat2 pembunuh, apalagi membunuh Sang Dajjal AlMasikh. Aduhai kesian Pak Jesus Nabi yg paling fakir. Bisakah Pak Jesus yg sudah wafat bunuh Dajjal serta bantu perjuangan Imam Mahdi..?? Sedangkan pakaian Alam Barzahnya pun mmm... Pak Mahdi yg beri...

" Pak Mahdi sentiasa memerhati - Tok Zulqarnaen sekadar mengkhabari.."

2 November 2014 at 22:06

kmbalinya nabi isa as sudah sngat jelas di alquran n hadis.emang knabian tlah brkhir,nabi isa turun bukan sbagai nabi,tapi gelar beliau tetap nabi,kl istilah di kmiliteran purnawirawan.salah satu tugas beliau adalah tuk mmbunuh dajjal,krna dajjal juga mahluk yg di tangguhkan kmatiannya.kl anda g prcaya tunggu saja kdtangannya,kami juga mnggu dngn kyakinan.tempat brkumpulnya manusia adalah negri syam,disana lah pertarungan yg hak n bathil.kita tunggu saja siapa pemenangnya,kafir n org fasik atau muslim sejati

Post a Comment
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. MacJay.Net - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger